Wiegers+Partners groeit en verhuist

Vanaf 1 januari 2018 hebben we een kantoorlocatie in Haarlem en 2 nieuwe medewerkers: Mary en Rita. Het nieuwe kantoor is de werkplek van Ronald, Mary en Rita.

Dit goede nieuws heeft te maken met onze visie op de toekomst van Wiegers+Partners. We blijven komende jaren groeien, maar wel groeien met beleid. Dit zijn onze ambities:

  • voorop blijven lopen op het gebied van automatisering en innovatieve software
  • investeren in de best mogelijke kwaliteit van de administratieve verwerking
  • nauwere samenwerking met partners<6.1>, met name op fiscaal gebied
  • meer tijd creëren voor onze proactieve adviesrol naar klanten toe
  • meer tijd creëren voor persoonlijk contact met klanten

Nieuw adres en algemene contactgegevens
Spruitenbosstraat 11, 2012 LJ Haarlem
Telefoon 023 – 532 14 14