WeHelpen.nl

WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden. Hoe u hulp kunt vragen, kunt bieden of kunt organiseren leest u op www.wehelpen.nl