Nieuwe Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in de EU voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u uitgebreide informatie over:

  1. Wat verandert er als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is? Waar moeten organisaties dan aan voldoen?
  2. Wat kunnen organisaties nu alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
  3. Organisaties kunnen onder de AVG verplicht zijn een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Wanneer is dit het geval en wat moet een organisatie daarvoor regelen?

Bekijk deze informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

BRON: autoriteitpersoonsgegevens.nl | december 2017