Wiegers+Partners groeit en verhuist

Vanaf 1 januari 2018 hebben we een kantoorlocatie in Haarlem en 2 nieuwe medewerkers: Mary en Rita. Het nieuwe kantoor is de werkplek van Ronald, Mary en Rita.

Dit goede nieuws heeft te maken met onze visie op de toekomst van Wiegers+Partners. We blijven komende jaren groeien, maar wel groeien met beleid. Dit zijn onze ambities:

  • voorop blijven lopen op het gebied van automatisering en innovatieve software
  • investeren in de best mogelijke kwaliteit van de administratieve verwerking
  • nauwere samenwerking met partners<6.1>, met name op fiscaal gebied
  • meer tijd creëren voor onze proactieve adviesrol naar klanten toe
  • meer tijd creëren voor persoonlijk contact met klanten

Nieuw adres en algemene contactgegevens
Spruitenbosstraat 11, 2012 LJ Haarlem
Telefoon 023 – 532 14 14

Nieuwe Europese privacywet

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in de EU voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u uitgebreide informatie over:

  1. Wat verandert er als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is? Waar moeten organisaties dan aan voldoen?
  2. Wat kunnen organisaties nu alvast doen om per 25 mei 2018 klaar te zijn voor de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
  3. Organisaties kunnen onder de AVG verplicht zijn een FG (een interne privacytoezichthouder) aan te stellen. Wanneer is dit het geval en wat moet een organisatie daarvoor regelen?

Bekijk deze informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

BRON: autoriteitpersoonsgegevens.nl | december 2017